“Асоціація системної підтримки українських реформ і технологій низьковуглецевої економіки” (Асоціація) є громадською спілкою, юридичною особою, створеною відповідно до чинного законодавства.

Основною метою Асоціації є створення низьковуглецевої економіки та низьковуглецевої енергетики в Україні з урахуванням сучасних світових тенденцій розвитку економіки, зокрема,  з урахуванням підписаного 09.06.2017 року Меморандуму про взаєморозуміння між Секретаріатом енергетичного співтовариства та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері сталого розвитку, яким передбачаються заходи для країн Південно-східної Європи та Чорномор’я, у тому числі України, спрямовані на підтримку сталого розвитку на основі створення низьковуглецевої економіки та низьковуглецевої енергетики.

Одною з таких основних тенденцій та пріоритетом розвитку світової економіки на сьогодні є активний розвиток відновлюваної енергетики  як інструменту імпортозаміщення і зниження енергетичної залежності країни.

В якості першочергового пріоритету державної стратегії щодо розвитку високотехнологічних галузей економіки в даний час започатковується, під безпосереднім керівництвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, державна цільова програма розвитку відновлюваної енергетики  та машинобудування, як складова низьковуглецевої економіки. Цей пріоритет на сьогодні також відповідає світовому і європейському вектору розвитку і активно підтримується міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами.

Так, за ініціативою Асоціації Мінекономрозвитку наказом від 11.09.2017 №1313 утворено робочу групу з метою розроблення комплексної програми розвитку відновлювальної енергетики, як складової низьковуглецевої економіки із залученням провідних спеціалістів та експертів, в т.ч. експертів  Асоціації.

В рамках цієї програми передбачається також реалізація іншого проекту,  одного з актуальних проектів для виводу економіки України із кризового стану –  “Дорожня карта комплексного розвитку вітроенергетики та машинобудування України”, який був ухвалений та визначений Урядом як пріоритет економічного розвитку держави. Цей проект спрямований на вирішення питань переходу до низьковуглецевої економіки та низьковуглецевої енергетики на основі впровадження інноваційних технологій  будівництва вітрових електричних станцій  і виробництва на вітчизняних заводах вітроенергетичного обладнання та створення умов до залучення недержавних інвестицій.

Реалізація державної цільової програми розвитку відновлюваної енергетики  та машинобудування, як складова низьковуглецевої економіки, і “Дорожньої карти комплексного розвитку вітроенергетики та машинобудування України” є основними напрямками діяльності Асоціації.